Acupressuur

Acupressuur is een manuele techniek vanuit de Traditional Chinese Medicine (TCM). In de oude tijd wisten de mensen nog niet zoveel van de werking van het lichaam in detaillistische zin. Wel wisten ze hoe het lichaam functioneerde en hoe ziekte voorkomen kon worden.

Alle organen zijn gekoppeld aan elementen, deze elementen corresponderen met fasen in de natuur. Zoals in de natuur de seizoenen veranderen, kent ons lichaam en dat van dieren, ook een ritme. Elk element is naast een orgaan, ook gekoppeld aan een emotie. Alle emoties zijn nodig, doch teveel of te weinig geeft dysbalans.