Osteopathie en acupressuur

Osteopathie is gebaseerd op een diepe kennis van de anatomie en functie van een lichaam. Osteopathie gaat uit van de heelheid van een lichaam. Elk deel heeft een functie en dient vrij te zijn deze functie te vervullen.

Acupressuur is een duizenden jaren oude techniek om de balans in een lichaam te herstellen gebaseerd op de Chinese Traditional Medicine (TCM). TCM gaat uit van de heelheid van lichaam en geest en bovendien van een lichaam/geest in relatie tot de wereld. Zo buiten, zo binnen.

Ik gebruik technieken uit zowel de osteopathie als de acupressuur op dieren te helpen fysiek dan wel mentaal in balans te komen. Daarnaast pas ik indien nodig numerologie toe om de emotionele dan wel mentale talenten en valkuilen van een dier inzichtelijk te maken. Dit kan helpen om beter zicht te krijgen op onderliggende emotionele of mentale invloeden.

In balans wil zeggen dat het lichaam het vermogen heeft om gezond te zijn en te blijven. Indien de balans verstoord is, kan ziekte ontstaan.